Idegrundlag

Jeg arbejder med tydelige sigtepunkter:

→Altid skræddersyet

→Strategien gennemføres og konkrete resultater skabes

→Konsulentindsats styrker ledelsesarbejdet med strategien

→Ledelsesarbejdet binder strategi og kultur sammen

→Rådgivning har langsigtet fokus

Kunder

Jeg arbejder oftest med:

→Bestyrelsen

→Direktionen / øverste ledelse

→Ledere og ledergrupper

“Konsulentindsatsen skal støtte og styrke ledelsesarbejdet – med afsæt i strategien og fokus på reel forandring.”

Mini CV for Bo Degn

 • Specialist i strategisk ledelses- og organisationsudvikling på bestyrelses- og toplederniveau.
 • Tilrettelægger og gennemfører større forløb som f.eks. ledelsesudviklingsprogrammer, fusioner, strategiprocesser mm.
 • Fungerer som facilitator i bestyrelser, direktioner og i ledergrupper med usædvanlige opgaver.
 • Fungerer som facilitator i transformationsprocesser og vanskeligt ledelsesarbejde.
 • Fungerer som facilitator på workshops og seminarer.
 • Stiftede DEGN Ledelses- og organisationsudvikling ApS den 1. januar 2013 og var i perioden 2006-2012 stifter og adm. dir. for Hein Degn & Partnere A/S og i perioden 2001-2005 projektchef i Right Kjær & Kjerulf.
 • Uddannelse: Kandidat fra Københavns Universitet, MBA fra CBS og har supplerende uddannelse fra blandt andet IMD i Lausanne.

Konsulenterfaring

 • Har siden 2001 gennemført bestyrelsesevalueringer, strategiprocesser, ledelsesudviklingsprogrammer, fusioner samt været sparringspartner for direktioner og ledere på alle niveauer.
 • Kunderne har i de seneste år primært været videnstunge danske virksomheder inkl. AP Pension, Arla, CBS, Dansk Arkitekturcenter, DR, Det Kongelige Bibliotek, Haldor Topsøe, Horten, KFI – Erhvervsdrivende fond, Københavns Universitet, Novozymes, Statens IT, Rigsadvokaten, Rigshospitalet, Rigspolitiet, Realdania, Aalborg Universitetshospital samt i organisationsverdenen blandt andet i de største organisationer i den almene boligsektor (KAB, Boligkontoret Danmark, AAB, Lejerbo) og i centraladministrationen samt en række pensionskasser og fonde.

En kontakt – mange ressourcer

 • Jeg er fagligt ansvarlig partner i alle opgaver. 
 • Jeg bruger gerne netværket af dygtige kunder, eksperter fra erhvervslivet og internationale business schools og blandt eventarrangører og folk, der kan skabe gode rammer om f.eks. outdoor teambuilding.
 • Eller dygtige profiler hos de store konsulenthuse – som også kan være samarbejdspartnere.
 • Og så er der mit netværk
 • …se mere af netværket på LinkedIn

Når jeg ikke arbejder…

…glæder jeg mig over den vilde skandinaviske natur på vandreture i Lapland eller fisketure i Lofoten.

Eller med fire hjul og telt på tværs af Island eller Sahara. Min kone, tre døtre og et par børnebørn er kerneteamet på hjemmefronten.

En vandretur i Lapland, en fisketur i Lofoten eller en tur på tværs af Sahara er i øvrigt en fin ramme om strategisk og personlig udvikling. Ledelse under åben himmel giver nye perspektiver på det meste.