YDELSER

YDELSER

Sådan arbejder jeg

  • Alle ydelser er skræddersyet til virksomhed og opgave
  • Tilgangen er konkret, praktisk og drevet af erfaringer
  • Vi deltager i planlægning og gennemførelse af strategi og implementering
  • Vi er der med støtte og sparring til de ledere, der ejer og driver opgaven
  • Vi supplerer teamet med ressourcer fra netværket
  • Vi lægger vægt på stærke relationer og nærvær – både når vi er sammen i det fysiske rum og når vi arbejder online.

Vi skræddersyer tilgang og proces i alle opgaver!

BESTYRELSENS
KOMPETENCEPROFIL

Vi formulerer bestyrelsens kompetenceprofil, så den matcher bestyrelsens opgave og virksomhedens strategi. Som led i arbejdet evalueres medlemmernes bidrag til den samlede profil. Og vi foreslår nødvendig udvikling.

ORGANISATIONSUDVIKLING OG FORANDRINGSPROCESSER

Vi faciliteter udviklingsprocesser og sikrer en god plan og nødvendig koordinering mod fælles mål – med fokus på fremdrift og resultater. Som kan fastholdes og med alle interessenter med om bordet.

STRATEGIUDVIKLING

Vi tilrettelægger og leder en strategiproces om identitet, mål og gode veje mod målet – og ender med en implementeringsplan som er forankret i bestyrelse, direktion og ledergruppe. Baseret på fælles indsigter og solid proces.

LEDELSESUDVIKLINGSPROGRAMMER

Vi udvikler og leverer forskellige formater for uddannelse og træning i ledelse med et praktisk fokus på den rigtige opgave. Så det ikke bliver et kursus om at lede, men et kursus i at lede. Med afsæt i strategi, organisation og kultur.

BESTYRELSESEVALUERINGER

Vi evaluerer bestyrelsens arbejde, medlemmernes bidrag og dynamikken i bestyrelsen og ikke mindst samarbejdet med direktionen. Baseret på samtaler og dialog – ikke skemaer.

STRATEGI OG IMPLEMENTERING

Vi støtter implementeringen, der starter med udvikligen af strategien og følges af nødvendige indsatser, som kræver fælles fodslag, god koordinering og opfølgning. Og mobilisering af alle interessenter.

LEDELSESSPARRING OG COACHING

Vi kan være en neutral sparringspartner, som man kan vende mange emner med – og få nye perspektiver og inspiration til dagens ledelsesudfordring. Det kan være i tilrettelagte forløb eller ad hoc tirsdag morgen, når det brænder på. I netværket findes mange specialister, når opgaven er fagligt eller der skal ny inspiration til.

ANALYSER OG INPUT

Vi laver kvalitative analyser til datadrevne beslutninger med forslag til indsatser og perspektiveringer i forhold til strategien, organisation, ledelse og kultur. Nogle gange er det eksterne interessenter, som skal interviewes – andre gange det indre landskab, der skal afdækkes. Kvantitative analyser af marked, kunder, økonomi, kommunikation osv. løses i netværket.

ANSIGT-TIL-ANSIGT ELLER ONLINE

Vi tager det bedste fra begge verdener

Projekter og ydelser rykker online, når alle arbejder hjemme, når deltagerne er spredt – eller fordi det bare giver god mening. Jeg har gode erfaringer med online organisationsudvikling, fusionsseminarer, lederseminarer, ledelsesudvikling og lederkurser, bestyrelsesevalueringer, projektarbejde, direktionsudvikling, 1:1 ledersparring mm.

AL SAMTALE STARTER MED KONTAKT!

TELEFON
+45 2042 0020
EMAIL
XBAGNXG@QRTA.QX

TELEFON +45 2042 0020
EMAIL XBAGNXG@QRTA.QX